I samarbete med Teknograf - Magnus Kvarnefalk, erbjuder vi nu både support och försäljning av Fujifilms arbetsflöde XMF i Sverige och Danmark samt tidningsflödet Elara i Sverige.

XMF, som är en förkortning av Cross Media workFlow, är utvecklat kring de standarder som gör att du kan använda arbetsflödet i alla typer av produktionsmiljöer, både offset, digitalt och storformat. Det finns ingen bindning till något speciellt fabrikat. I hjärtat av XMF finns Adobes motor APPE (Adobe Print Engine) som versionsmässigt följer den teknik som era kunder får ta del av i Adobes Creative Cloud. Inbyggt finns också Enfocus Pitstop Preflight som effektivt fångar upp eventuella problem med inkommande dokument och kan även rätta till dessa med hjälp av Action Lists.

XMF Workflow
Här finns alla de produktionssteg som tar dig från en PDF till en färdig trycksak XMF styrs med klient från Mac eller Windows. I klienten kan operatören starta jobb, bevaka preflight, ställa in jobbet för vald press. Utskjutning sker med s.k dynamiska utskjutningsmallar vilket innebär att en skapad mall kan användas för många olika typer av jobb. Detta då programvaran själv anpassar mallen efter jobbets sidstorlek. 3D-proofing gör att både tryckeri och slutkund kan se en simulering av den färgiga produkten. Här kan eventuella tveksamheter gällande överlapp eller paginering kollas på exempelvis sexsidiga dokument eller altarskåp.


XMF Remote & Remote Express
Med XMF Remote blir slutkunden involverad i flödet då funktioner som uppladdning av PDF, preflight, 3D-korrektur och slutgodkännande sker i en intuitivt webgränssnitt. Mycket tid kan besparas när er kund har tillgång till dessa verktyg. Remote Express är en förenklad version som ger ett snabbare genomflöde av jobb och ett enklare handhavande.


XMF ColorPath
ColorPath har utvecklats för att upprätthålla att alla produktionsenheter ligger inom vald färgstandard. I den molnbaserade programvaran sker generering av profiler för att en tryckpress eller skrivare ska ligga så nära bullseye som möjligt mot den valda standarden, ex. Fogra 51. Detta sker genom att läsa av en färgstripp på tryck eller provtryck. Mätdatat skickas sedan till molnfunktionen som ger en avvikelserapport. Är avviket mer än din valda tolerans skapas en s.k Device-Link profil som automatiskt aktiveras i XMF. Denna tar hänsyn till det avvik som finns och ger åter tryck/provtryck som matchar standard. Denna programdel kan även användas ihop med andra arbetsflöden än XMF.


Ladda ner: PDF-Broschyr för XMF Workflow och Remote

Ladda ner: PDF-Broschyr för XMF Remote Express

Ladda ner: PDF-Broschyr för XMF ColorPath

 

ELARA 5 - Se videoklipp

En snabb och kraftfull arbetsflödeshantering för alla steg inom prepress.
Det överlägset snabbaste arbetsflödet för tidningsproduktion. Elaras kraftfulla RIP kan bearbeta upp till 1500
PDF-sidor per timme. Genom att ta hänsyn till kapaciteten hos din produktionsutrustning
kommer Elara att driva produktionen i högsta möjliga hastighet, samtidigt som effektiviteten garanteras,
liksom tillförlitlighet och flexibilitet.

Hantera hela prepress-processen med en lösning
Elara 5 representerar ett komplett system, från PDF till plåt, som kombinerar alla verktyg
behövs för att exakt hantera tidningsproduktionens olika steg i en intuitiv, lättanvänd lösning.
Därför finns det inget behov av att köra separata programvaror för att ta hand om RIPing,
pre-flighting, färgoptimering mm.

Öppen arkitektur för maximal flexibilitet
En öppen arkitektur gör det möjligt för interna utvecklare att snabbt och enkelt integrera
befintliga system om det behövs och möjligheten att kombinera tredjepartselement med Elara.
Med egna moduler kan du skapa ett arbetsflöde som är skräddarsytt för att passa dina behov och egna produktionskrav.

Hantering av flera tryckerier utan att kompromissa med produktiviteten
Elara 5 har möjlighet att stödja flera utskriftsplatser från en molnbaserad
lösning och kan stödja upp till femton CTP-enheter med en djupgående
övervakning och realtidshanteringsinformation i alla skeden av processen.
Eftersom all produktionsdata speglas över flera servrar, garanterar detta minimalt
driftstopp.

Innovation inbyggd som standard
Inte bara är Elara helt 64-bitars utan det erbjuder också RGB-PDF-stöd, multi-RIPing och in-RIP
färgoptimering, samt inbyggda utskjutningsmoduler som möjliggör att både PDF och TIFF
att användas i ett mix-and-match-arbetsflöde. Elaras säkra externa portal är optimerad
att ta emot uppgifter från kunder med stöd för kundspecifikt filnamn konventioner och preflight-regler.


Ladda ner PDF-broschyr för Elara 5