LED-UV Retrofit

Att uppgradera från konventionell UV till LED-UV är en klok investering. Alla fördelarna med den nya tekniken utan att byta press.

Illumina är Fujifilms nya, patenterade LED-UV-härdningssystem i kombination med det nya högpresterande LED-UV-bläck, som gör att en traditionell UV- eller vattenbaserad flexopress kan konverteras till LED-UV-härdning.
Fördelarna inkluderar en stor produktivitetsökning, betydande kvalitetsförbättringar, större mångsidighet i applikationer, kostnads- och materialbesparingar och en minskad påverkan inte bara på arbetsmiljön, men på miljön som helhet.


Illumina utnyttjar den allra senaste UV-härdningstekniken med hög effekt men låg värme, tillsammans med Fujifilms
berömd bläckkompetens, för att leverera ett mycket förlitligt härdningssystem utan några av nackdelarna med högre effekt och högre temperatur som konventionella UV-lampor ger.


PDF-Broschyr Fujifilm Illumina


Finns behov för att kombinera UV och LED UV finns torksystemet Activ  som möjliggör användandet av både LED UV och konventionella UV-färger.


Broschyr Fujifilm Activ